Edició 2021  |  Versions  |  Dissabte, 23/octubre

Patrocinadors

Agraïm la contribució dels col·laboradors que formen part d'una comunitat única dedicada a la tecnologia, el disseny, la innovació i la sostenibilitat. Uns patrocinadors que recolzen la difusió de grans idees des del nostre territori i per al món.

Patrocinadors