Responsable del tractament de dades

  • Identitat: Associació per l’impuls de l’ecosistema TIC de l’Anoia – NIF: G66009861
  • Adreça postal: Av. de Barcelona, 105 (IGnova Tecnoespai), 08700 – Igualada (Barcelona)
  • Contacte protecció de dades i privacitat: hola@tedxigualada.com

 

Finalitat

Tractem la informació facilitada per les persones interessades en els nostres serveis amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin a través dels formularis de la web. Les dades personals proporcionades es conservaran fins que la persona interessada sol·liciti la seva suspensió en exercir els seus drets sobre les dades.

 

Legitimació

L’oferta prospectiva i d’ampliació d’informació sobre els nostres serveis i productes està basada en el consentiment que sol·licitem a les persones interessades en el moment de fer la petició de dades de contacte i on l’accepten expressament.

 

Destinataris

No cedim dades a tercers a excepció que una llei o resolució judicial disposi el contrari. No obstant utilitzem un servei d’allotjament web de tercers per al procediment i emmagatzemament de les dades en el nostre nom. L’informem que les dades de caràcter personal, recollides a través de la plataforma de venda d’entrades als esdeveniments organitzats per TEDxIgualada o a través del web, seran tractades amb la deguda diligència i seguretat i complint en tot cas les vigents disposicions legals en cada moment.

Només es contempla per part de l’organització de TEDxIgualada la cessió de dades perquè els assistents de l’esdeveniment TEDxIgualada enviïn feedback sobre l’esdeveniment un cop acabat, enviant-se les dades estrictament necessàries (nom i email), previ consentiment exprés, a TED i Delighted ( empresa tercera d’enquestes) perquè enviï per correu electrònic i a títol personal una enquesta sobre l’esdeveniment TEDxIgualada. TED, TEDx i Delighted no utilitzaran cap adreça de correu electrònic recopilada per a cap altre propòsit que no sigui l’enviament d’aquesta enquesta en particular. Més informació en aquest enllaç

 

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades indexades o, si escau, sol·licitar la seva suspensió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Procedència

Totes les dades es recullen directament del lloc web i sempre després que la persona interessada les faciliti a través dels formularis habilitats per a tal ús. No s’adquireixen per cap altre mitjà.

La política de cookies que utilitza el lloc estan detallades en l’enllaç corresponent a peu de pàgina.